Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

aknatazs
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viadestroyed destroyed
2658 d703 500

xwg:

The Young Pope (Paolo Sorrentino, 2016)

Reposted fromLittleJack LittleJack
2655 ff28
Reposted fromLittleJack LittleJack
2649 ed5b 500

cinemarhplus:

Sophia Loren in Cannes, 1955

Reposted fromLittleJack LittleJack
2646 06ee 500
Reposted fromLittleJack LittleJack
2644 5dbc 500

nadi-kon:

“I wish I didn’t love you or that I loved you much more.”

L'Eclisse (1962) dir. Michelangelo Antonioni

Reposted fromLittleJack LittleJack
2642 81e3 500
Reposted fromLittleJack LittleJack
2631 d319

killtonyabbott:

finally porn for the intellectual

Reposted fromLittleJack LittleJack
aknatazs
1151 e9a9
Reposted fromschwarzerwolf schwarzerwolf viasmutnazupa smutnazupa
5894 cf25 500
Reposted frommundycide mundycide viaciarka ciarka
aknatazs
9163 288e

April 23 2017

aknatazs
7261 2981
Reposted fromtatze tatze viaohmygodthebritish ohmygodthebritish
aknatazs
Ty nawet odchodzić nie umiesz. Wracasz jak czkawka - ani Cię zapić, ani przespać.
— Katarzyna Wołyniec
aknatazs
aknatazs
"Może teraz leżysz z otwartymi oczyma i powtarzasz moje imię. Może boisz się jutra, tak jak i ja? Jeżeli w tej chwili potrafisz zrozumieć i domyślić się czegoś, to pamiętaj: jestem teraz z tobą(...) Jestem z tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie."
— Marek Hłasko - "Ósmy dzień tygodnia"
aknatazs
aknatazs
aknatazs
aknatazs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl